Phân biệt Sub Domain, Parked Domain và Addon Domain?

Sub Domain là phần mở rộng của domain chính. Sub Domain tạo điều kiện cho việc sử dụng nhiều thành phần trên website với địa chỉ URL riêng.
Parked Domain (còn được hiểu là Domain Alias hay Domain Pointer) là domain được add vào host của domain chính và domain này sẽ hoạt động chung cấu trúc file/folder với domain chính. Chức năng này cho phép nhiều domain chạy trên cùng 1 website duy nhất (web của domain chính) trên cùng một host.
Addon Domain là domain đươc add vào host của domain chính và domain này sẽ hoạt động khác cấu trúc file/folder với domain chính.
VD: Khi domain abc.com được add vào hosting bằng chức năng addon domain thì sẽ có một sub-domain dạng abc.domain.vn được tạo ra kèm theo một folder "/abc/" tương ứng. Do đó bạn có thể truy xuất dữ liệu tương ứng theo URL dạng:
http://abc.com/
http://abc.domain.vn/
http://domain.vn/abc/
Các domain được add bằng chức năng addon domain và domain chính có thể chạy nhiều souce code, URL độc lập với nhau trên cùng một host.
Scroll
Bấm Gọi0981899278