Windows Hosting và Linux Hosting khác nhau như thế nào?

yes Windows Hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet.
yes Linux Hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet.
Scroll
Bấm Gọi0981899278