công ty thiết kế website tại hải dương
Hosting là gì?
 1103
Hosting là gì? Hosting là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến, là không gian trên máy chủ có cài đặt các dịch vụ Internet như world wide web (www), truyền file (FTP), mail…Bạn có thể chứa nội dung trang web hay dữ liệu trên không gian đó.
Shared Web Hosting là gì?
 1125
Đối với Shared Web Hosting (Hosting chia sẻ), nhà cung cấp sẽ đặt nhiều website của các khách hàng khác nhau vào chung một máy chủ. Shared Web Hosting là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho cả hai bên và khách hàng cũng được sử dụng máy chủ rất mạnh. Tuy nhiên, Shared Web Hosting có thể xảy ra tình trạng nghẽn do một trong số website đặt trên đó chiếm quá nhiều xử lý (CPU, RAM) hoặc lạm dụng để gửi email spam.
Windows Hosting và Linux Hosting khác nhau như thế nào?
 1489
Windows Hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet. Linux Hosting là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Linux kết nối Internet.
Website là gì?
 1086
Website là gì? Website là một tập hợp các trang web (web pages) bao gồm văn bản, hình ảnh, video, flash v.v… thường chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ (subdomain). Trang web được lưu trữ (web hosting) trên máy chủ web (web server) có thể truy cập thông qua Internet.
Web Hosting là gì?
 1140
Web Hosting là gì? Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang web, các thông tin, tư liệu, hình ảnh của website trên một máy chủ Internet. Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.
Phân biệt Sub Domain, Parked Domain và Addon Domain?
 1168
Sub Domain là phần mở rộng của domain chính. Parked Domain (còn được hiểu là Domain Alias hay Domain Pointer) là domain được add vào host của domain chính và domain này sẽ hoạt động chung cấu trúc file/folder với domain chính. Addon Domain là domain đươc add vào host của domain chính và domain này sẽ hoạt động khác cấu trúc file/folder với domain chính.
Tên miền do tổ chức nào quản lý?
 1068
* Tên miền quốc tế do Tổ chức Cơ quan Internet quản lý số liệu và tên miền được chuyển nhượng (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) và Các cơ quan quản lý tên miền quốc gia cấp cao quản lý. (Chi tiết: http://www.icann.org/) * Tên miền quốc gia Việt Nam được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC.